Het streven is er op gericht in 2018 te komen tot een grootschalige en spraakmakende muziektheatrale productie. Alle aan het project deelnemende koren zullen hierin participeren. Niet uit te sluiten is dat, mede als gevolg van het verloop van het project, andere koren, groepen of individuen zich bij deze productie zullen aansluiten. Er wordt naast vocale deelname nadrukkelijk gestreefd naar inbreng van beeldende, audiovisuele, theatrale en literaire elementen, die moet leiden tot een multi-disciplinaire productie in een theatrale vormgeving.