Doelstellingen stichting Babel

Babel wil het publiek artistiek hoogwaardige concerten, voorstellingen en manifestaties aanbieden die de conventionele uitvoeringspraktijk overstijgen.

Babel streeft naar de realisatie van unieke artistiehhke concepten op bijzondere locaties.

Babel zoekt in haar projecten naar meerwaarde door intensieve verbindingen tot stand te brengen tussen de participanten.

Babel wil personen en organisaties uitdagen om met een eigen(zinnige) artistieke inbreng een creatief proces aan te gaan van onderlinge samenwerking en integratie.

De stichting Babel wil deze ambitie waarmaken door het realiseren van culturele projecten die zich onderscheiden door:

  • een hoogwaardig artistiek niveau
  • een intensieve samenwerking tussen scheppende en uitvoerende kunstenaars
  • versterking van het regionale culturele klimaat
  • kruisbestuiving van en uitwisseling tussen meerdere artistieke disciplines
  • het verbinden van professionele en amateurkunstbeoefening en – kunstenaars